<<< ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ...ИЧЕСКИЯ СТОПАДЖИЯ <<<
ПОДБУДИТЕЛ И СЪУЧАСТНИК


Уважаеми господа съдии,

Нито адвокатът, нито свидетелят споменаха, че аз вероятно нямаше да падна дотам, та да напиша тези разкази, ако не се бях събрала с лоши другари.

Моля да отбележите, че подбудител и съучастник в деянието е лицето Венелин Митев.

Венелин Митев

По време на склоняване към престъплението той се представяше за главен редактор на списание "За жената". (Да бе - как не! Мъж - главен редактор на едно от най-големите женски издания!) В качеството и количеството си на такъв Митев ме склони към интелектуална проституция, а именно - да пиша за списанието.

Митев беше редовно призован да се яви пред този съд по телефон и мегафон, чрез обяви в "Държавен вестник" и по уличните стълбове, а също и с пощенски охлюв.

Венелин Митев не беше открит по местоживеене, но може да бъде намерен в Интернет на адрес: http://www.interpres.org/vmitev/.

С уважение, со кротце, со благо и со малко кютек:
Мариана Евлогиеваweb design: web @ interpres.org
илюстрации: valeri @ interpres.org