Венелин Митев  

 

email: vmitev@interpres.org

Венелин Митев е завършил българска и френска филология в Софийския университет. Бил е кореспондент на БТА в Москва и Париж, главен редактор на сп. "Паралели", сп. "Български есперантист" и "Жълт вестник", директор на издателство "Прес-Есперанто", а в момента е главен редактор на сп. "За жената". 

Автор е на "Tradukarto" ("Изкуството на превода", 1990, на есперанто), "Двойници и самозванци" (документално-художествена книга, 1991), "Едва средпът" (стихосбирка, 1993), "Somero Cigana" ("Циганско лято", стихосбирка на есперанто, 1993) и "Взривени сънища" (стихосбирка, 2002). 

Превежда от френски, руски и есперанто. 

Преводи на книги: Сп. Русинов, "България" (на есперанто, 1968), Ал. Яковлев, "Pax americana" (от руски, 1970), Хр. Радевски, "Обич моя" (на есперанто, 1986), Ел. Багряна, "От бряг на бряг" (на есперанто, 1988), Радой Ралин, "Моля, заповядайте" (на есперанто, 1990), "Аз искам да те помня все така" (антология на българската любовна лирика на есперанто, съставител и преводач на много от стихотворенията, 1992), Л. Л. Заменхоф, "Пътят" (от есперанто, 1995), Дж. Силфер, "Небето се мени, но не душата" (от есперанто, 1997), "История на света" (от френски, 2001) и др. 
 


Стихосбирка ВЗРИВЕНИ СЪНИЩА: [Начало] [Защо така е сътворен светът?] [Житейска философия]
[Преддъждие] [Ще ме приемеш ли такъв?] [Магията на думите] [Преводи] [Записано през годините] [ЗА АВТОРА]