УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОЧИТЕ


1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДВИГАТЕЛНИТЕ МУСКУЛИ НА ОЧИТЕ

- те намаляват напрежението и на мозъка;

- правете ги 10 минути всеки ден.

okul1

1.1. Затворете (30 сек.) и после широко отворете (30 сек.) очите. Повторете 5-6 пъти.

1.2. Погледнете нагоре, надолу, надясно и наляво без да движите главата. Повторете 3-4 пъти, после направете същото със затворени очи.

1.3. Движете очите в кръг - надолу, надясно, нагоре, наляво; после в обратната посока - нагоре, надясно, надолу, наляво. Повторете 3-4 пъти, после направете същото със затворени очи.

2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОТПОЧИВАНЕ НА ОЧИТЕ

okul2

2.1. Силно затворете очите за 3-5 секунди, после ги отворете.

2.2. Седнете. Бързо отваряйте и затваряйте очите за 1-2 минути.

2.3. Станете. Гледайте напред за 3-5 секунди. После вдигнете пръст пред очите, на около 25-30 см. разстояние, и го гледайте 3-5 секунди. Свалете ръката. Повторете 10-12 пъти.

2.4. Седнете. Затворете очите и леко ги масажирайте, като движите пръста в кръг 1 минута.

2.5. Седнете. С три пръста на ръката (показалец, среден, безименен) натиснете клепача за 1-2 секунди. Повторете 3-4 пъти.

3. ВОДА ЗА ОЧИТЕ

okul3

3.1. Оставете водната струя да мие отворените ви очи.

3.2. (Вариант на 3.1.) Плискайте с ръце вода към отворените си очи.
(Забележка: Някои минерални води са много добри за тази цел, но става и чиста хладка вода.)

4. УПРАЖНЕНИЯ С ТАБЛИЦИ

okul4

4.1. Подгответе 20-сантиметрови квадрати (5х5 клетки) с цифрите от 1 до 25. Гледайте централния квадрат и се опитайте да видите и да намерите всички останали цифри подред. От време на време сменяйте таблиците, за да не ги научите наизуст. Опитвайте се да намерите всички цифри за по-малко от 30 секунди.

4.2. Подгответе таблици от 3 реда цифри - в средата цифрите следват подред (1, 2, 3...), а страничните редици се раздалечават една от друга отгоре надолу. Фиксирайте с поглед цифрите в средата (отгоре надолу) и се стремете да видите и страничните цифри.

5. ПРОВЕРКА НА ЗРЕНИЕТО

(за близки разстояния)

5.1 Подгответе си таблица като тази на илюстрацията с размер 6х8 см. Гледайте я от 30-33 см и отбележете резултата. (в таблицата V = зрителна способност). Проверявайте редовно дали зрението ви се подобрява.

okul5


6. ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ЧЕТЕНЕ

6.1. Никога не дръжте книгата на коленете си и не накланяйте главата си при четене, защото така кръвообращението на врата и дишането се затрудняват - следователно главата (очите и мозъкът) не се снабдяват с достатъчно кислород.

6.2. Не оставайте дълго в една и съща поза и често променяйте разстоянието между очите и книгата.

6.3. Не заспивайте четейки, защото в такъв случай заспивате с напрегнати очни мускули.

6.4. Докато се бръснете или решите пред огледалото, движете известно време клепачите и веждите.

6.5. Когато четете, дишайте дълбоко и ритмично.

6.6. Когато четете (и най-вече когато четете от компютърния екран!), примигвайте често, за да не стават очите ви сухи.

6.7. Когато четете, от време на време спирайте и гледайте последователно ту нещо далечно, ту нещо близко.

6.8. Избягвайте неподходяща светлина! Светлината е неподходяща:
1) ако е неравномерна на различни места;
2) ако има сенки от неподходящо разположени лампи.;
3) ако някоя лампа свети твърде силно и ви заслепява.;
4) ако очилата ви са неподходящи или просто замърсени (поради прах, пара и т. н.).

6.9. Погрижете се да имате достатъчно светлина - в зависимост от вашето занимание и възраст. Почивката изисква слаба, а четенето - силна светлина. Погрижете се да можете да контролиране интензивността на светлината в помещенията.

6.10. Избягвайте ослепителни отблясъци (например от огледала и гладки повърхности).

6.11. Избягвайте големи контрасти - например не гледайте телевизия в напълно тъмна стая (но се погрижете лампата да не блести право върху екрана и да не се отразява в него); избягвайте твърде луксозни издания върху лъскава хартия; предпочитайте не бяла, а леко сива клавиатура с черни букви и т. н.ВНИМАНИЕ! Тези упражнения са препоръчителни и са практикувани успешно от хора без зрителни увреждания или с леко късогледство. Ако знаете или се съмнявате, че имате нарушено зрение, моля консултирайте се с лекар дали упражненията са подходящи и за Вас!